3 september 2017 organiseerde Heren 7 voor de 4e keer het charity golfevent. Deze keer voor het kankeronderzoeksfondsLimburg ‘de Encore-studie’. Een succesvolle dag vol plezier en een mooi bedrag van 5300 euro voor het goede doel.

Personen en sponsoren mogen de foto’s op facebook of website delen met verwijzing naar Heren7. Ieder ander gebruik uitsluitend in overleg met Photostique. Het bewerken, uitsnijden van de foto of het verwijderen van logo is, zonder toestemming, niet toegestaan.